Η εταιρεία μας έπειτα από  έναν πλήρη εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού διαθέτει μία ολοκληρωμένη παραγωγική διαδικασία κατασκευής εξοπλισμού η οποία περιλαμβάνει μηχανήματα κατεργασίας λαμαρίνας CNC, αυτόματη διατρητική μηχανή CNC, μηχανήματα κατεργασίας κρυστάλλων, ξυλουργείο, τμήμα κατασκευής corian ηλεκτρολογείο και τμήμα ψυκτικών εφαρμογών.